Blog

Waarom dit juist een moment is om te investeren

Gepubliceerd op 20 september 2020

De coronacrisis heeft de wereld in een paar maanden op zijn kop gezet. De werkloosheidcijfers schieten omhoog, de straten zijn leeg en de beurzen in Amsterdam en de Verenigde Staten kelderden half maart zo hard, dat ze meerdere keren moesten worden stilgelegd.

Tegelijkertijd zijn we ons allemaal bewust dat de onzekerheid en het ongemak dat hierdoor veroorzaakt wordt van ondergeschikt belang is aan dat van een goede volksgezondheid.

Ook bij HVC Vastgoed is er door de uitbraak van het coronavirus de afgelopen tijd het nodige veranderd. Zo zijn we vorige week verhuisd naar ons nieuwe pand aan de Randweg in Beverwijk. Maar waar het normaal een komen en gaan is van collega’s, is het nu stil op kantoor. Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis. De bezoeken aan klanten hebben plaatsgemaakt voor videogesprekken en de festiviteiten omtrent de feestelijke opening van het kantoor zijn voorlopig uitgesteld.

Voor een organisatie die grotendeels draait op de relaties en het vertrouwen van klanten is dat best even schakelen, kan ik u vertellen. Toch is dit allerminst een moment om achterover te leunen. Voor ons niet, maar ook niet voor u als (potentieel) investeerder.

Hoewel het voelt als een andere tijd, is het nog maar een paar maanden geleden dat niet het coronavirus, maar het woningtekort het nieuws domineerde. En hoewel niemand weet hoe lang het coronavirus onder ons blijft en wat de gevolgen voor de economie zullen zijn, staat vast dat het nijpende gebrek aan huizen er niet door zal verdwijnen.

Dat maakt dat er ook in deze tijd (of misschien zelfs juist in deze tijd) kansen liggen voor investeerders.

De huidige krapte op de woningmarkt is ontstaan doordat tijdens de laatste mondiale crisis (de bankencrisis in 2007 en de recessie die daarop volgde), werd besloten de bouw zo goed als stil te leggen. Dat kostte destijds niet alleen veel bouwvakkers hun baan, het zorgde er ook voor dat het woningaanbod ver achterbleef op de vraag. Een achterstand die nog altijd niet is ingehaald. Sterker nog, de verwachting is dat de vraag naar woningen de komende jaren alleen maar verder zal oplopen.

Bij HVC Vastgoed spelen we in op die toekomstige vraag door samen met onze klanten te investeren in strategisch gelegen landbouwgrond, in gebieden waar het woningtekort het grootst is. Een belegging die, zeker als de grond op den duur een bouwbestemming krijgt, een mooi rendement oplevert. Nu de rentes bij de bank historisch laag zijn, is een investering in harde assets een interessant alternatief.

‘Land houdt stand’, zei mijn opa, een boer in de Noord-Hollandse Wieringermeer, altijd. En dat is ook zo. Land is onmisbaar en inmiddels schaarser dan geld. Dus hoeveel stormen, recessies of crisissen er ook overwaaien, land behoudt zijn waarde.

Onze klanten bij HVC Vastgoed weten dat natuurlijk allang. Wie een stuk land koopt doet dat meestal niet om snel geld te verdienen. Het is een investering die vraagt om een lange adem. Dat kan saai klinken, maar in deze onzekere tijden ook een uitkomst bieden. Uiteindelijk is er namelijk maar een oplossing voor het woningtekort, en die is heel simpel: bouwen, bouwen, bouwen. Op een mooi stuk grond.

Benieuwd naar de investeringsmogelijkheden voor u? Mijn team en ik denken graag met u mee. We zijn telefonisch bereikbaar op 0251 – 342600 en hopen u ook snel weer te mogen verwelkomen op ons kantoor.

Het kopje koffie houdt u tegoed, Freek Schenk
Algemeen directeur HVC Vastgoed

Klaar voor de volgende stap?

Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken