Blog

Volkshuisvesting

Gepubliceerd op 20 april 2022

Het zit Hugo de Jonge niet mee. Zijn vorige post, als minister van Volksgezondheid, kwam vrijwel geheel in het teken van corona te staan (met mondkapjesdeals die hem tot op de dag van vandaag zal achtervolgen). En nu zijn de plannen van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening alweer achterhaald voordat De Jonge er goed en wel is begonnen.

De reden laat zich raden. Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Nederland heeft inmiddels ruim 30.000 vluchtelingen uit het land opgevangen, van wie 13.000 een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Een vergunning die hun recht geeft op eigen woonruimte. De vraag is alleen: waar kunnen ze terecht? De woningmarkt zat al muurvast. Zelfs de ambitieuze plannen van het huidige kabinet om 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, zijn onvoldoende om de problemen op korte termijn op te lossen.

Daar komt bij dat nog altijd volstrekt onduidelijk is waar al die nieuwe woningen moeten komen. Een snelle blik op de jongste verkiezingsprogramma’s van randstedelijke gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht leert dat vrijwel elke partij beaamt dat er fors gebouwd moet worden om de woningschaarste niet nog verder te laten groeien. Maar het aanwijzen van potentiële bouwlocaties? Daar wagen de meeste partijen zich niet aan.

En dat is, vanuit de lokale politiek bezien, ook best begrijpelijk. De aankondiging dat een weiland wordt volgebouwd, valt zelden goed bij de achterban. Dat was deze week ook weer zichtbaar toen de plannen rondom de ‘Amsterdam Bay Area’ bekend werden gemaakt. In het gebied tussen Amsterdam en Almere worden 75.000 woningen gebouwd, maar in de reacties lag de nadruk op de wandelroutes en uitzichten die daardoor verloren gaan.

Juist dat sentiment maakt lokale politici huiverig om ambitieuze bouwplannen te maken, hoe groot de noodzaak ook is.

Onze kersverse minister van Volkshuisvesting lijkt zich van dat probleem maar al te goed bewust. De Jonge kondigde daarom afgelopen week stevige maatregelen aan: hij wil in de toekomst bouwlocaties met dwang kunnen aanwijzen als gemeenten te lang treuzelen met het realiseren van bouwplannen.

Op die manier wordt de lokale wethouder er misschien minder op aangekeken, maar het resultaat blijft hetzelfde. De komende jaren zullen linksom of rechtsom weilanden plaats moeten maken voor woningbouw.

Klanten van HVC Vastgoed spelen alvast in op die ontwikkeling, door te investeren in strategisch gelegen landbouwgrond. Een investering die een behoorlijk rendement kan opleveren, zeker als de grond op den duur een bouwbestemming krijgt. Het is de afgelopen periode bovendien een vrij stabiele beleggingsoptie gebleken. Zo heb je van de schommelingen op de financiële markten en de torenhoge inflatie maar weinig last als je geld in grond zit. Daarvoor is de schaarste simpelweg te groot.

Wie benieuwd is naar zijn of haar investeringsmogelijkheden is van harte welkom bij ons op kantoor. Bellen (0251 – 342600) of mailen (info@hvcvastgoed.nl) kan natuurlijk ook.

Vriendelijke groet,

Freek Schenk

Algemeen directeur HVC Vastgoed

Klaar voor de volgende stap?

Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken