Risico's - HVC Vastgoed

Wat zijn de risico’s bij investeren in grond?

HVC Vastgoed verkoopt u de grond voor een prijs die hoger ligt dan de onderliggende agrarische waarde. Als grondspeculanten anticiperen wij op een gunstig moment om de grond te verhandelen met of zonder toekomstige bestemming wijziging. Indien landbouwgrond de bestemming bouwgrond krijgt, verwachten wij dat de waarde van uw kavel aanzienlijk hoger uitvalt dan het bedrag dat u voor de grond heeft betaald. Echter, wordt het bestemmingsplan niet gewijzigd, dan heeft u te dure landbouwgrond aangeschaft. Bij de aanschaf van de grond kunnen wij u op geen enkele manier garanderen dat het door u aangeschafte perceel daadwerkelijk een bestemmingswijziging krijgt, dan wel met een waardevermeerdering op een enig moment verkocht zal worden.

 

Valt de investering onder het toezicht van de AFM?

Nee. De kavels die wij aanbieden kwalificeren niet als financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarom valt HVC Vastgoed als aanbieder niet onder de Wft en is geen sprake van toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

Op internet lees ik dat verkavelde landbouwgrond lastig te ontwikkelen zou zijn. Klopt dat?

Niet op de manier waarop HVC Vastgoed kavels aanbiedt.

In de artikelen die u leest wordt verwezen naar potentiële bouwlocaties waar één of meerdere eigenaren niet bereid zijn om hun grond te verkopen. In deze gevallen is het inderdaad lastig om het gebied te ontwikkelen. Een projectontwikkelaar kan tenslotte pas aan de slag op het moment dat hij over het hele terrein kan beschikken.

Om de kavels die wij aanbieden aantrekkelijk te houden voor projectontwikkeling, leveren wij deze met een aanbiedingsverplichting. Zodra de bestemming van de grond gewijzigd wordt, en een ontwikkelaar interesse toont, zijn alle eigenaren juridisch gebonden om hun kavel te verkopen voor de overeengekomen prijs. De onderhandelingen over de voorwaarden vinden collectief plaats, zodat de projectontwikkelaar één aanspreekpunt heeft. Dit alles geeft u de garantie dat uw investering aantrekkelijk blijft voor ontwikkelaars.

Profiteert u mee?

Klik hieronder en wij nemen vrijblijvend contact met u op.