Privacyverklaring

HVC Vastgoed is gespecialiseerd in het verkopen van strategisch gelegen grond en adviseert en begeleidt investeerders bij het gehele verkooptraject van percelen, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de investeerder. Daarnaast adviseert HVC Vastgoed grondbezitters die hun grond willen verkopen. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Bij HVC Vastgoed hechten wij veel waarde aan uw privacy. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vermeld of daarmee verenigbaar zijn. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor dit doeleinde, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

I. Websitebezoekers

Wij verzamelen via onze website www.hvcvastgoed.nl verschillende persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Informatie aanvragen

U kunt via onze website een brochure aanvragen met meer informatie over de percelen die op dit moment beschikbaar zijn. Om u deze brochure toe te kunnen sturen, hebben wij uw e-mailadres nodig. Wij vragen u ook naar uw voorletters, achternaam en telefoonnummer om te voorkomen dat uw gegevens worden misbruikt en u ongevraagd brochures toegestuurd krijgt. Dit betekent dat wij na uw aanvraag altijd telefonisch contact opnemen om deze aanvraag te bevestigen en te specificeren, ook om er zeker van te zijn dat u de informatie krijgt toegezonden waar u daadwerkelijk in geïnteresseerd bent. Indien u de informatie het liefste via de post ontvangt, hebben wij ook uw adresgegevens nodig.

Daarnaast biedt onze website een contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen nadat u uw gegevens in dit contactformulier heeft achtergelaten. Om u goed van dienst te zijn, vragen wij u om uw voorletters, achternaam en telefoonnummer. U kunt natuurlijk ook aangeven op welke datum en/of welk tijdstip u graag wilt worden teruggebeld. Het contactformulier zendt ook automatisch uw IP-adres mee, zodat wij kunnen controleren of uw gegevens niet worden misbruikt. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens een telefoongesprek, verwijzen wij u naar “Telefonisch contact”.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer (of smartphone) worden geplaatst, die op een later moment weer kunnen worden herkend door onze website. U kunt deze cookies automatisch weigeren of verwijderen door uw browser hier op in te stellen. Meer informatie over onze cookies treft u aan in onze cookieverklaring.

II. Investeerders en grondbezitters

Contact

Indien u interesse heeft in onze producten en diensten, dan staan wij u graag telefonisch te woord. We kiezen graag voor een persoonlijke benadering, dus is het mogelijk dat wij ook telefonisch contact met u opnemen om u attent te maken op onze producten en diensten. In dit kader verwerken wij uw naam en telefoonnummer, zoals u aan ons heeft verstrekt of wij hebben geraadpleegd via een openbaar register, zoals de Kamer van Koophandel. Het kan ook voorkomen dat wij uw e-mailadres of adresgegevens gebruiken om contact met u op te nemen en om op uw verzoek informatie toe te zenden.

Telefonisch contact

HVC Vastgoed kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden en voor de uitvoering van en aanloop naar een overeenkomst. U wordt hierover ook geïnformeerd ten tijde van het telefoongesprek en voordat de opname start. Het opgenomen telefoongesprek zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden en zal binnen maximaal drie maanden worden verwijderd, tenzij er op dat moment sprake is van een geschil of er een langere bewaartermijn geldt op basis van een wettelijke verplichting.

Om na te kunnen gaan welk product of dienst van HVC Vastgoed het beste bij u past en u een aanbieding op maat te kunnen doen, kunnen wij om aanvullende persoonsgegevens vragen, zoals bijvoorbeeld het bedrag dat u wenst te investeren of de waarde van de grond die u in bezit heeft. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Dit kan echter tot gevolg hebben dat wij bepaalde diensten niet (of niet optimaal) kunnen verlenen.

Indien u aangeeft op dit moment geen gebruik te willen maken van onze diensten, dan zullen we uw gegevens gedurende 12 maanden (of een periode van uw voorkeur) bewaren. Na deze periode zullen wij nogmaals contact met u opnemen. Als u aangeeft ook in de toekomst niet geïnteresseerd te zullen zijn in onze producten en diensten, zullen wij uw gegevens verwijderen in lijn met een regulier verzoek tot verwijdering zoals bedoeld onder het kopje “Uw rechten”.

Aankoop grond

Als u besluit over te gaan tot aankoop van een door HVC Vastgoed aangeboden perceel, zenden wij u een koopovereenkomst toe. Om deze koopovereenkomst op te kunnen stellen, hebben wij uw voorna(a)m(en), achternaam, adresgegevens, geboortedatum en –plaats, en contactgegevens nodig. Een ondertekende versie van deze koopovereenkomst zenden wij vervolgens naar de notaris die de notariële leveringsakte en kadastrale inschrijvingen zal verzorgen.

Ten behoeve van onze fiscale administratie zijn wij wettelijk verplicht om deze koopovereenkomst en alle correspondentie hierover gedurende zeven jaar te bewaren. Dit betekent dat wij gedurende deze zeven jaar ook verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren.

III. Delen van uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen met andere partijen indien wij hiervoor uw toestemming hebben, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van de koopovereenkomst aan de notaris. Het kan ook voorkomen dat wij vanwege enorme drukte genoodzaakt zijn uw gegevens te verstrekken aan een aan HVC Vastgoed gelieerde partij om u toch van dienst te kunnen zijn. Wij zullen u hierover altijd van tevoren informeren en om uw toestemming vragen.

IV. Uw rechten

Omdat wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen en om uw persoonsgegevens in een elektronisch bestand aan u (of een bedrijf naar uw keuze) te laten overdragen.

Wij zullen binnen maximaal één maand reageren op uw verzoek. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan, kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. Hierover zullen we u tijdig informeren. U dient er rekening mee te houden dat wij uw verzoek in bepaalde gevallen kunnen afwijzen. U heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

Indien de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming daartoe, kunt u deze toestemming altijd intrekken. HVC Vastgoed zal deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.

V. Contact

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is HVC Vastgoed. De contactgegevens van HVC Vastgoed:

HVC Vastgoed

Hendrik Figeeweg 1 T
2031 BJ Haarlem
Nederland

E-mail: info@hvcvastgoed.nl
Telefoon: + 31 (0)23 – 220 12 50 
KvK-nummer: 73172316

Testimonial

Enorm fijne partij om mee samen te werken. Het team bestaat uit gedreven en ambitieuze individuen- met klantvriendelijkheid op nummer één! Mocht u interesse hebben om te investeren en bent u opzoek naar een betrouwbare en resultaat gerichte partij zoek dan niet verder!

Mees Strick
Testimonial

Heel prettige ervaring met HVC vastgoed. Informatie is duidelijk, er is alle ruimte voor vragen. De communicatie is open en prettig.
Alles wat nodig is om vertrouwen in HVC te krijgen, is aanwezig en we waarderen het meedenken en geen druk op de beslissing uitoefenen enorm.

D. van der Ploeg
Testimonial

De manier waarop hvc met hun klanten omgaan is buitengewoon goed! Geduld en tijd nemen voor mensen en keuzes respecteren die ze nemen. chapeau!

Ernst Van Der Baan
Testimonial

Ik heb in de afgelopen jaren een aantal partijen gesproken. HVC vastgoed stak er met kop en schouders bovenuit.

chhetri ober
Klaar voor de volgende stap?

Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken