Spaarrente en inflatie

De spaarrente is maximaal 0,2 procent maar vaker nog negatief, terwijl de inflatie +1 procent is. Sparen kost u dus geld.

Spreid je vermogen

Een slimme belegger spreidt zijn vermogen. De beurs kan sneller rendement opleveren, maar koersen kunnen ook dalen. Grond is stabiel voor de lange termijn. Daarom is grond een mooie aanvulling op uw portefeuille.

Waarom nu?

Nederland bouwt de komende tien jaar één miljoen huizen. Hiervoor wordt nadrukkelijk naar agrarisch land rond bestaande kernen gekeken. Dit is het moment om te investeren in toekomstige gebiedsontwikkeling.

Land houdt stand

Met een druk op de knop kunnen centrale banken duizenden miljarden euro’s creëren; grond is daarentegen schaars. Niemand kan zomaar grond ‘bijdrukken’. Dit maakt grond waardevast.
De voornemens
Woningbouw

Het kabinet heeft samen met verschillende marktpartijen vastgelegd in het woningbouwconvenant dat er voor 2030 één miljoen nieuwe woningen gebouwd moeten worden in Nederland. In het huidige tempo gaan we dat aantal niet halen. Maar het convenant toont ons wel dat alle partijen voornemens zijn om de komende jaren veel meer te bouwen. Dit werd nog eens extra onderstreept op Prinsjesdag 2019, toen het kabinet aankondigde een bedrag van één miljard te reserveren om de woningbouw te ondersteunen

Profiteert u mee?

Klik hieronder en wij nemen vrijblijvend contact met u op.