Licht aan het einde van de corona-tunnel

Er gloort licht aan het einde van de corona-tunnel. Zo voelt het althans. Overal om mij heen zie ik ondernemers in beweging komen. Voorzichtig worden er weer plannen voor de toekomst gemaakt. Ook bij HVC Vastgoed is die verandering merkbaar. Waar het in de eerste weken na de verhuizing naar ons nieuwe pand stil was, omdat iedereen vanuit huis werkte, is het inmiddels weer een ‘ouderwets’ komen en gaan van collega’s en klanten.

Het zijn fijne ontwikkelingen, al beseffen we allemaal dat de coronacrisis allerminst voorbij is. Sterker, De Nederlandse Bank (DNB) waarschuwde afgelopen week dat we aan de vooravond staan van de ‘ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog’.

Hoe groot de gevolgen van de coronacrisis op de economie precies zullen zijn, weet nog niemand. Dit kan u als (potentieel) investeerder onzeker maken. Wij bij HVC Vastgoed zien echter ook de kansen. Want crisis of geen crisis, de krapte op de Nederlandse woningmarkt blijft bestaan.

Bij HVC Vastgoed spelen we in op die schaarste door iedereen de mogelijkheid te bieden te investeren in strategisch gelegen landbouwgrond. Een belegging die een aardig rendement kan opleveren, zeker als de grond op den duur een bouwbestemming krijgt.

Over de vraag of we – met het oog op een eventuele recessie – überhaupt door moeten gaan met bouwen, is geen discussie. Nederland kampt al jaren met een tekort aan woningen. Een tekort dat snel opliep toen tijdens de bankencrisis in 2008 werd besloten om vrijwel alle nieuwbouwplannen in de koelkast te zetten. Dat scenario moet nu voorkomen worden, zo is de breed gedeelde opvatting in politiek Den Haag.

Op dit moment is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen, zo’n 4.2 procent van de totale woningvoorraad. Om te voorkomen dat dit verder oploopt moeten de komende tien jaar 845.000 woningen bijgebouwd worden, zo luidde de belangrijkste conclusie uit de Staat van de woningmarkt 2020, die deze week werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse Bank benadrukte eveneens in het beleidsadvies aan de overheid dat het ‘omwille van de leefbaarheid zaak is om de komende periode de bouwproductie op peil te houden en ervoor te zorgen dat de bouw en het aanbod van huizen niet stokt’.

Een boodschap die ook de lokale politiek heeft bereikt. Verschillende wethouders van gemeenten in Het Groene Hart pleitten er in Nieuwsuur voor om grond aan de randen van hun gemeenten te bestemmen als bouwgrond, om op die manier het tekort aan woningen terug te dingen. Een initiatief dat wij bij HVC Vastgoed met veel interesse volgen. Het laat zien dat nieuwbouwplannen niet ten koste hoeven te gaan van de natuur. Er zijn immers nog opties genoeg op de graslanden in de polder.

Als u benieuwd bent naar uw mogelijkheden om te investeren op strategische locaties met het oog op toekomstige gebiedsontwikkeling, kunt u vrijblijvend contact opnemen via 023-220 1250 of info@hvcvastgoed.nl.

 Alle gezondheid toegewenst,

 Freek Schenk

Algemeen directeur HVC Vastgoed