Blog

Het taboe op bouwen in weilanden lijkt doorbroken

Gepubliceerd op 4 maart 2022

Toen ik ruim tien jaar geleden ging werken bij een een bedrijf dat het investeren in agrarische percelen voor particulieren mogelijk maakt, verklaarden velen me voor gek. 

Een investering in agrarische grond kan, zeker wanneer deze grond op den duur een bouwbestemming krijgt, een aardig rendement opleveren. Maar: bouwen in weilanden? Nee, dat ging echt niet gebeuren, hoorde ik dan. 

En lange tijd was dat ook zo. De laatste keer dat er grootschalig nieuwe bouwlocaties werden vrijgegeven was voor de aanleg van de Vinex-wijken in de jaren negentig. Daarna werd het ministerie van Volkshuivesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu (VROM) opgeheven, want het was niet meer nodig. Nederland was ‘af’ en als er nog bijgebouwd zou worden, zou dat enkel binnenstedelijk zijn. 

Anno 2020 is het woningtekort opgelopen tot meer dan 300.000 woningen. Dat is – voor uw beeld – een stad ter grootte van Rotterdam. Verwacht wordt dat dit aantal komende jaren alleen nog maar verder zal oplopen. Vooral starters en mensen met middeninkomens zijn de dupe van de overspannen woningmarkt. Voor hen is het vaak onmogelijk om een huis te kopen. 

Dat het woningtekort problematisch is wordt inmiddels alom erkend. De overheid heeft de ambitie uitgesproken om de komende tien jaar één miljoen woningen bij te bouwen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zei daarbij dat die nieuwbouw vooral plaats moet vinden binnen de stad en aan de randen van steden. Maar steeds duidelijk wordt dat die plannen niet haalbaar zijn. 

Het radioprogramma Met het oog op morgen stond afgelopen week in het teken van het woningtekort. (Mocht u het gemist hebben, het is het terugluisteren waard). Hierin zei Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft, dat uit recente rapporten bleek dat slechts 300.000 van de beoogde één miljoen woningen in bestaand stedelijk gebied gebouwd kan worden. ‘Voor die andere 700.000 moet je dan toch naar het buitengebied gaan kijken’, zo zei zij. En ze was niet alleen. Het viel mij op dat alle deskundigen die aan het woord kwamen in het radioprogramma uitspraken dat het bouwen op landbouwgrond onontkoombaar is. De tijd dat het bouwen in de weilanden taboe was lijkt dus definitief voorbij. 

Deze verschuiving is goed nieuws voor (potentieel) klanten van HVC Vastgoed. Zij kunnen hier immers van profiteren, maar het is ook zeer goed nieuws voor al die mensen die nu tevergeefs zoeken naar een betaalbare eengezinswoning. Ik sluit me dan ook aan bij de woorden van hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer, die toen de radio-dj bekende ‘als de dood te zijn’ dat het ‘mooie groene uitzicht’ vanuit zijn huis even buiten Amsterdam straks belemmerd wordt door nieuwbouw antwoordde: ‘Soms moet je een klein beetje inschikken voor de generatie die nu aan de kant staat.’ 

Freek Schenk
Algemeen directeur 

Klaar voor de volgende stap?

Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken